Wywiad gospodarczy

Najczęściej podejmowane czynności w zakresie wywiadu gospodarczego:

 • sprawdzenie sytuacji ekonomicznej, majątkowej oraz prawnej przedsiębiorstwa w celu ustalenia danych na temat wypłacalności
 • zebranie danych o ewentualnych przekształceniach firmy i ich przyczynach
 • ustalenie powiązań osobowych właścicieli i kadry zarządzającej
 • weryfikację tożsamości i wiarygodności partnerów biznesowych i potencjalnych kontrahentów, a także ich działań
 • sprawdzenie danych przedstawionych w rejestrach gospodarczych
 • weryfikację wiarygodności kontrahenta, jego stanu majątkowego i wypłacalności
 • zebranie informacji o firmie wśród jej kontrahentów, pracowników, konkurencji
 • ustalenie powiązań kapitałowych firmy, a więc określenie istnienia ewentualnych spółek zależnych
 • ustalenie powiązań osobowych osób zarządzających przedsiębiorstwem
 • sprawdzenie, czy przeciwko firmie toczyło się postępowanie upadłościowe, naprawcze, sądowe lub egzekucyjne
 • weryfikację tożsamości i kwalifikacji kadry zarządzającej
 • zebranie materiałów internetowych na temat wskazanego podmiotu gospodarczego oraz ogólnej opinii na rynku.