BUSINESS PROTECTION GROUP  
 AGENCJA DETEKTYWISTYCZNA
działamy 24 h 
detektyw@business-pg.com
zapraszamy do kontaktu

tel. kom. + 48 693 833 271

telefon kontaktowy Londyn
07821122210

ZAPRASZAMY NA SPOTKANIE W DOGODNYM DLA PAŃSTWA TERMINIE JAK I MIEJSCU.

Prowadzimy działalność detektywistyczną na podstawie wpisu do rejestru działalności regulowanej w zakresie usług detektywistycznych prowadzonego przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Jesteśmy zespołem profesjonalistów, którym przede wszystkim zależy na sukcesie i powodzeniu każdego zleconego zadania.

Posiadamy wieloletnie doświadczenie zdobyte przez lata pracy. Rozwiązaliśmy setki spraw na terenie kraju jak i poza nim, jednym z naszych atutów jest bardzo duże doświadczenie pracy za granicą.

Zależy Ci na 100 % dyskrecji?

Chcesz sprawdzić wierność swojego partnera lub lojalność pracownika, masz wątpliwości co do swoich przyszłych pracodawców, czy kontrahentów, jeśli Twoje odpowiedź brzmi TAK - NAPISZ!
detektyw@business-pg.com
Oferowane usługi kierujemy zarówno do osób prywatnych jak i przedsiębiorstw, którym zależy na szybkim i sprawnym rozwiązaniu problemu, nie zależnie od skali zlecenie do każdego zadania podchodzimy z pełnym zaangażowaniem.
Nasz zespół składa się z wykwalifikowanej i lojalnej kadry detektywów będących ekspertami w swojej dziedzinie. Wszyscy nasi detektywi posiadają licencję detektywa.

POSIADAMY DOŚWIADCZENIE W CZYNNOŚCIACH PROWADZONYCH RÓWNIEŻ ZA GRANICĄ.

Nasze usługi dedykowane są do wszystkich, którym zależy na dyskrecji oraz na zadowoleniu z wykonanego zlecenia.
Nasz zespół tworzą niezawodni i zaufani detektywi, którym możesz powierzyć każde zadanie - dowodem są setki zadowolonych klientów.

Gwarantujemy Państwu pełną satysfakcję oraz zadowolenie z wykonanych przez nas zadań.

W zakres oferowanych przez naszą firmę usług detektywistycznych wchodzą następujące czynności:

  •  sprawy rozwodowe,
  • uzyskiwanie informacji w sprawach wynikających ze stosunków prawnych dotyczących osób fizycznych,
  • uzyskiwanie informacji w sprawach wynikających ze stosunków gospodarczych dotyczących: wykonania zobowiązań majątkowych, zdolności płatniczych lub wiarygodności w tych stosunkach, bezprawnego wykorzystywania nazw handlowych lub znaków towarowych, nieuczciwej konkurencji lub ujawnienia wiadomości stanowiących tajemnicę handlową, sprawdzanie wiarygodności informacji dotyczących szkód zgłaszanych zakładom ubezpieczeniowym,
  •  poszukiwanie osób zaginionych lub ukrywających się poszukiwanie mienia,
  • zbieranie informacji w sprawie, w której toczy się postępowanie karne, postępowanie w sprawach o przestępstwa,
  • skarbowe lub wykroczenia skarbowe albo inne, jeżeli w toku postępowania można zastosować przepisy prawa karnego.

Spełniając wysokie wymagania dotyczące czynności detektywistycznych gwarantujemy Państwu pełną satysfakcję
oraz zadowolenie z wykonywanych przez nas usług.

Art.28c. Do przetwarzania danych osobowych zebranych w toku wykonywania czynności, o których mowa w art. 2 ust. 1, nie stosuje się przepisów art. 13 ust. 1 i 2 oraz art. 15 ust. 1 lit. a, c i g rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/697 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05. 2016, str 1, z późn, zm),

Art. 28d. Przedsiębiorca realizujący usługi detektywistyczne informuje o ograniczeniach, o których mowa w art. 28c, na swojej stronie internetowej lub przez wywieszenie w stałym miejscu wykonywania swojej działalności.